Volume 37 | July 2020

Cover Story

Skeletal muscle contains lipids that are stored in the form of droplets, which fuel mitochondrial respiration. Accordingly, endurance athletes have high amounts of intramyocellular lipids (IMCLs) to support endurance exercise. However, IMCLs are also increased in individuals with low insulin sensitivity where certain bioactive lipids, such as diacylglycerol (DAG) or sphingolipids (SLs), might impede insulin signaling in skeletal muscle.


Full text

 

 

 

All Articles

Xin Tong, Zunaira Chaudhry, Chih-Chun Lee, Robert N. Bone, ... Tatsuyoshi Kono

Kun Li, Jianan Zou, Song Li, Jing Guo, ... Yousheng Li

Júlia Rodríguez-Comas, Juan Moreno-Vedia, Mercè Obach, Carlos Castaño, ... Joan-Marc Servitja

Ye Feng, Wei-Lin Qiu, Xin-Xin Yu, Yu Zhang, ... Cheng-Ran Xu

Brandon L. Panaro, Bernardo Yusta, Dianne Matthews, Jacqueline A. Koehler, ... Daniel J. Drucker

Qin Tang, Yong Gao, Qinhui Liu, Xuping Yang, ... Jinhan He

Naotoshi Wada, Hiroyuki Yamada, Shinichiro Motoyama, Makoto Saburi, ... Satoaki Matoba

Dassine Berdous, Xavier Berney, Ana Rodriguez Sanchez-Archidona, Maxime Jan, ... Bernard Thorens

Antonio Molinaro, Ara Koh, Hao Wu, Marc Schoeler, ... Robert Caesar

Jing Wang, Dao Xiang, Shuai Mei, Yuanchao Jin, ... Hu Ding

Shangang Zhao, Na Li, Yi Zhu, Leon Straub, ... Philipp E. Scherer

Milagros Trotta, Estefanía Pilar Bello, Ramiro Alsina, María Belén Tavella, ... Viviana Florencia Bumaschny

Sukanya Arcot Kannabiran, Dominic Gosejacob, Birte Niemann, Viacheslav O. Nikolaev, Alexander Pfeifer

Maxim Jestin, Senta M. Kapnick, Tatyana N. Tarasenko, Cassidy T. Burke, ... Peter J. McGuire

Maria Lucey, Philip Pickford, Stavroula Bitsi, James Minnion, ... Ben Jones